terugblik 2014

2014 was voor Stichting Help Straatkinderen in vele opzichten een indrukwekkend jaar. Niet eerder konden we zo veel projecten uitvoeren als in 2014. Alleen al op Pata Rat kregen 7 families via groepen van SHS een nieuw huis. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen geld en tijd opzij zetten om armen bij te staan in hun nood. Mensen die er voor kunnen kiezen om hun eigen rijkdom te koesteren en niet om te kijken naar mensen in nood. Maar in plaats daarvan volgen ze de roep van Micha om recht te doen en nederig de weg van God te gaan.

 

Want dat er in Roemenië veel onrecht is mag duidelijk zijn. Nog steeds worden Roma gediscrimineerd, wonen er kinderen op een vuilnisbelt, wordt geld dat bedoeld is voor de ontwikkeling van Roma niet goed besteed en leven veel mensen in bittere armoede. Mensen die geen geld hebben voor medische zorg worden aan hun lot overgelaten en een corrupte overheid lijkt nog niet echt te willen investeren in de ontwikkeling van arme gebieden. Wij zijn dankbaar dat veel vrijwilligers zich het leed aantrekken van deze mensen. Wij zijn dankbaar voor lokale stichtingen als Charis, ProRroma en Zody die zich blijvend inzetten en waar wij graag mee samenwerken. Samen met hen mochten wij dit jaar weer het verschil maken in het leven van veel families.  Wij willen iedereen die afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het werk in Roemenië heel hartelijk bedanken en wij hopen dat we in 2015 ook weer op uw steun mogen rekenen.