terugblik 2016 en vooruitkijken

Terugblik 2016 

“Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen” 

Mattheus 6, NBV

 

Als stichting is deze uitspraak van Jezus wel eens lastig in de praktijk te brengen. Aan de ene kant willen we laten zien wat er allemaal gebeurt, maar aan de andere kant mag dat niet gebeuren om te laten zien hoe goed wij het allemaal doen.  Het gaat er niet om wat SHS doet, maar om hoe nodig het is om op te komen voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. 

Afgelopen jaar was voor ons een jaar om te bezinnen; hoe gaan we verder? Waar staan wij als stichting?  Wat voor projecten willen wij doen en waar gaan wij dat uitvoeren?

Op het gebied van activiteiten hebben wij daarom een stap terug gezet. Even iets minder projecten, onze koers bepalen en daar dan ook weer vol overtuiging voor gaan.
Soms is reflectie noodzakelijk. Wij kwamen er achter dat we ons nog steeds vol passie en overtuiging willen inzetten voor de arme medemens in Roemenië. Dat wij geloven dat God van ons vraagt op te komen voor armen, weduwen en wezen. Dat wij een rechtvaardigere wereld willen, waarin discriminatie en ongelijkheid geen plaats heeft.

Op het moment van schrijven is er veel aan de hand in Roemenië. Dagelijks protesteren tienduizenden mensen (met name jongeren) tegen de huidige regering. Ze zijn het zat dat de overheid corrupt is en willen nu een keer echt verandering. Het is hoopvol dat een jongere generatie nu opstaat en streeft naar een rechtvaardige samenleving. 

Uiteindelijk moet Roemenië van binnenuit veranderen, maar tot die tijd is het hard nodig om hulp te bieden aan mensen die leven in bittere armoede. Daarom zijn we blij en dankbaar dat wij toch een aantal bouwprojecten mochten uitvoeren. We werden opnieuw geraakt door de armoede op de vuilnisbelt bij Cluj en konden dit omzetten in een mooi nieuw project.

Al het werk van SHS komt tot stand doordat mensen in stilte op de achtergrond zich hard inzetten voor de mensen in Roemenië. Door kleding te breien, geld in te zamelen en door allerlei acties die er worden gedaan. 

Wij zijn ontzettend dankbaar voor al die mensen die in het verborgene hun hart laten spreken; mensen waarvan de linkerhand geen enkel idee heeft wat de rechterhand doet.

 

Projecten 2016

Bouwproject ‘de groep met gouden handjes’ – april 2016

Hoewel SHS nog niet zo heel lang bestaat, hebben we toch al bepaalde tradities opgebouwd. Een van die tradities is dat elk jaar in het voorjaar een groep mannen richting Cluj gaat om daar in recordtijd een huisje uit te grond te stampen, die ook nog eens kwalitatief van zeer hoog niveau is. Tussen het klussen door wordt door deze stoere mannen met de kinderen gespeeld en worden er diverse andere klussen uitgevoerd in de wijk. Zo worden veel mensen op Pata Rat ontzettend goed geholpen. En meestal worden er ook al weer nieuwe plannen voor het komende jaar gesmeed. Een prachtige groep waar we heel dankbaar voor zijn. We kijken al weer uit naar het project in 2017!

 

Bouwproject IJsselmuiden – mei 2016

Maandenlang hard werken en vele acties gingen er aan vooraf, maar in mei was daar dan de groep uit IJsselmuiden. Ze hadden een grote ambitie, namelijk niet 1 maar 2 huisjes bouwen tijdens het project. Een gemengde groep was bij elkaar verzameld en vol enthousiasme werd er gestart aan de bouw van deze huisjes. Het was spannend, maar ondanks dat er een aantal mensen ziek werd is het doel gehaald. Na een week stonden er twee prachtige huisjes op Pata Rat.
Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze groep en trots op het feit dat ze zo hard gewerkt hebben om dit project tot een goed einde te brengen.

 

Pamperproject 2016.

In oktober 2016 hoorden wij van stichting ProRromi dat de vuilnisbelt toch weer open is en dat er families woonachtig waren. Op dat moment woonden er ruim 20 baby’s op de vuilnisbelt. Kinderen die niks hebben, moeten opgroeien tussen het afval. Er kwam de vraag of wij konden helpen met Pampers, voedsel en alles wat maar nodig is om deze mensen te helpen. Vanuit voorgaande jaren was er bij ons nog een reserve van de groep van Stadskanaal. Toen we hen vroegen of we dit geld hiervoor mochten gebruiken, aarzelden zij geen moment en stemden ze van harte in. Sinds die tijd kunnen we samen met ProRromi nu elke week Pampers, voedsel etc. uitdelen aan de kinderen op de vuilnisbelt.Het voedselproject en Pamperproject bleek dus helaas weer nodig. Schrijnend om te zien dat binnen de EU mensen nog steeds onder deze omstandigheden moeten opgroeien. 
We zijn Stadskanaal dankbaar dat we dit project kunnen doen en we hopen dat we op deze manier de families op de vuilnisbelt enige verlichting kunnen geven in hun ellendige situatie.

 

Vooruitblik 2017

In 2017 staan alweer diverse projecten gepland. Ook zullen we verder gaan met het Pamperproject en blijven we noodhulp geven als dat nodig is. We willen minimaal 4 projecten uitvoeren en willen actiever gaan werken met nieuwe projectcoördinatoren. Dat betekent dat we meer vrijwilligers willen gaan betrekken bij de stichting en die actief gaan coachen. Hierdoor kunnen deze projectcoördinatoren zelfstandig groepen gaan draaien en zal SHS in staat zijn om in de toekomst weer meer projecten uit te voeren.

Daarnaast mogen we in 2017 Jenny Bosman als nieuw bestuurslid verwelkomen. We geloven dat we hierdoor nog actiever en beter ons werk kunnen voortzetten. 

We blijven u over onze activiteiten informeren via onze digitale kanalen en hopen dat u weer net zo betrokken bent en blijft bij het werk in Roemenië. Het rest ons hier om onze ketenpartners, donateurs en iedereen die betrokken is bij SHS van harte te bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen in ons als organisatie. Samen kunnen we bouwen aan een rechtvaardigere samenleving en kunnen we iets laten zien van Gods liefde voor de mensen om ons heen.