terugblik 2017 en vooruitkijken 2018

De ontferming die Jezus heeft bij de aanblik van vermoeide en verstrooide mensen motiveert en inspireert ons om ook bewogen te zijn met anderen. Roma, een verstrooid volk. Vaak uitgesloten en uitgebuit, levend aan de rand van de samenleving. In Roemenië zelfs op en nabij een vuilnisbelt.
Stichting Help Straatkinderen mocht zich het afgelopen jaar weer inzetten voor deze groep mensen. We konden bewogen zijn met baby’s op een vuilnisbelt en met families die dag en nacht zwoegen om maar te kunnen overleven.

Toch moet 2017 meer gezien worden als een bezinningsjaar voor SHS. Wat voor stichting willen en kunnen wij zijn? Klopt onze doelstelling nog en hebben wij nog voldoende energie om onze activiteiten te ontplooien? 

We hebben ontdekt dat we nog steeds gedreven zijn om gerechtigheid te brengen, maar dat we nog meer vraag-gestuurd willen werken. We hebben minder bouwprojecten uitgevoerd en we willen ook in de toekomst nog beter aan gaan sluiten bij het werk dat lokale stichtingen doen.
Voor de vrijwilligers die het werk van SHS dragen is het belangrijk dat het werk behapbaar blijft. Door beter aan te sluiten bij het werk dat al in Roemenië gebeurt, kunnen we efficiënter en beter met onze tijd en geld omgaan. Wij hopen op die manier nog beter bij te kunnen dragen aan het bestrijden van armoede en het brengen van gerechtigheid.

Wij danken alle donateurs en vrijwilligers voor hun inzet en bijdrage. Dank voor het vertrouwen en wij hopen dat we ook de komende jaren op u kunnen rekenen.