Voedselproject ProRoma

Bert en Margriet Looij willen graag structureel brood en eventueel wat fruit en melk brengen naar de gezinnen die op de vuilnisbelt wonen. Hiervoor zijn sponsors nodig, mocht u dit werk willen steunen dan kunt u uw gift overmaken op rek.nr.  NL61 RABO 0152 1970 01 t.n.v. Stichting Help Straatkinderen o.v.v. voedselproject.