sponsors voor kachels gezocht

Bert en Margriet Looij willen graag alle huisjes op Pata Rât voorzien van een kachel. Deze kachels worden gebruikt om het huis te verwarmen en om op te koken. Een kachel kost €150,-. Hiervoor willen we graag geld inzamelen zodat zoveel mogelijk gezinnen deze winter een goede kachel hebben. Wilt u hieraan meehelpen?

U kunt uw gift overmaken op:
NL61 RABO 0152 1970 01 
t.n.v. Stichting Help Straatkinderen
te Kampen
o.v.v. kachel Pata Rat