voedselpakketten uitdelen met kerst

Margriet en Bert Looij willen met kerst graag voedselpakketten uitdelen aan ruim 500 mensen op en rondom Pata Rât. 
Hiervoor is €1000,- nodig. Wij willen hen graag helpen om dit mogelijk te maken. Wilt u hier ook aan meehelpen?

Dan kunt u uw gift overmaken op:
NL61 RABO 0152 1970 01 
t.n.v. Stichting Help Straatkinderen
te Kampen
o.v.v. voedselpakketten Pata Rat

voedselpakketten