Krijt, Maart 2012

In maart heeft KRIJT (de jongerenafdeling van SHS) een houten jeugdhonk gebouwd voor de tieners Uit de Romawijk in Floresti. Hier groeien veel tieners in armoede op, met weinig toekomstperspectief. Fundatia Charis en SHS heeft voor hen een veilige plek gerealiseerd waar ze opgevangen kunnen worden, deel kunnen nemen aan tienerprogramma’s en zo uit de sleur van alledag komen. Bovendien gaat hier een preventieve werking van uit; de jongeren gaan niet op straat hangen en lopen minder risico’s op sociaal maatschappelijk gebied. Het is een prachtig jeugdhonk geworden waar de tieners erg blij mee zijn!