Microkrediet Kaartenproject Pata-Rat

SHS heeft middels een renteloos krediet 600,- euro geïnvesteerd in het kaartenproject van ProRroma, ten behoeve van kansarme families. Met deze investering is door ProRroma een project opgezet waarbij tieners kaarten produceren die bestemd zijn voor verkoop. Doel van dit project is dat de tieners inkomsten genereren, wat bijdraagt aan de zelfredzaamheid. De kaarten worden geproduceerd door tieners uit de wijken Coastei en/of Pata-Rât in Cluj-Napoca, Roemenië.

Elke week wordt er door tieners 2 uur enthousiast gewerkt aan het produceren van deze kaarten. Financieel biedt dit kansen voor families die normaal moeten leven van het verzamelen van afval op een vuilnisbelt. Bovendien werkt het preventief: de tieners hoeven niet aan de slag op de vuilnisbelt en kunnen een onderwijsprogramma volgen.