Home

Help de
Roma's

Geef straatkinderen en zwerfjongeren
in Roemenië een betere toekomst

STICHTING HELP STRAATKINDEREN

"Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op"

OVER ONS

Stichting Help Straatkinderen

Stichting Help Straatkinderen (SHS) wil mensen helpen die getroffen zijn door armoede of om andere redenen het niet kunnen redden in een samenleving.

Wij richten ons voornamelijk op (straat) kinderen/ zwerfjongeren, maar ondersteunen ook andere projecten die gericht zijn op armoedebestrijding en ontwikkelingswerk. Vanuit onze Christelijke identiteit willen wij de liefde van Christus gestalte geven in concrete daden. Armoedebestrijding, ontwikkelingswerk en gerechtigheid brengen waar dat mogelijk is, zien wij als een belangrijke taak. Wij willen ondersteuning bieden aan mensen die dit het hardste nodig hebben en maken daarbij geen onderscheid tussen ras of religie.

Sinds 2010 zijn wij onder de naam Stichting Help Straatkinderen actief onder met name Roma (Zigeuners) in Roemenië. Gedreven door de liefde van Christus willen wij hen bijstaan in hun nood en concreet iets veranderen in hun leven.

We hebben al veel gedaan

0
Huizen opgeknapt/gebouwd
0
Voedselpakketjes
0
Luierpakketten

PROJECTEN

Onze hulp aan de straatkinderen in Roemenië

Jongerenproject St Jansklooster

In de herfstvakantie 2023 is er weer een groep enthousiaste jongeren uit Sint Jansklooster naar Roemenië gegaan.Via stichting Aria in Telechiu kregen we te horen over Cassandra, een jonge weduwe van 23 jaar met twee kinderen. Haar man is in november 2022 verdronken toen…

Gouden Handjes, April 2023

Na 3 jaar niet te kunnen bouwen is de groep met de gouden handjes (waarvan de samenstelling elke keer anders is) van 14 tot 21 april weer naar Roemenië geweest. Daar hebben ze bij de groepsaccommodatie van Stichting…

Reis naar Polen voor Oekraïne

Begin 2022 is de oorlog begonnen tussen Rusland en Oekraïne. Dit heeft er voor gezorgd dat er veel mensen op de vlucht zijn geslagen door heel Europa heen. Het merendeel vlucht naar Polen, een deel daarvan reist door naar Nederland. Henk van der Lingen voelde zich geroepen om…

Scroll naar boven