Bestuur

Bestuur

De bestuurders van SHS zetten zich vrijwillig in om de doelstellingen van SHS te behalen. Van bestuurdersbezoldiging is geen sprake. Eveneens zijn er geen leningen of garanties verstrekt aan bestuursleden.

Het bestuur van Stichting Help Straatkinderen bestaat uit:
-       Rinanda van Leusen-Aalberts, voorzitter
-       Atty van der Lingen-Holtland, secretaris
-       Jonné de Kimpe, penningmeester
-       Jenny Bosman, bestuurslid