Meedoen

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Voor ons werk zijn wij afhankelijk van sponsoren, maar ook van mensen die willen meehelpen bij een project.

SHS stuurt regelmatig groepen naar Roemenië om bouwprojecten uit te voeren. U kunt zich aanmelden via ons contactformulier, of door een mail te sturen naar info@helpstraatkinderen. Vermeld hierin uw motivatie en wat u graag zou willen doen. Als u een CV meestuurt kunnen wij nog beter bepalen voor welk project u het beste geschikt bent. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Deelnemers betalen hun eigen reis- en verblijfkosten, maar ook wordt van hen gevraagd om actief deel te nemen aan het werven van sponsors voor het project waar ze aan deelnemen. Het werk begint dus al in Nederland. Een project kost gemiddeld zo’n 4000 euro en dit geld moet door de deelnemers bij elkaar worden gebracht. Hiervoor zijn allerlei sponsoractiviteiten te bedenken en SHS ondersteunt hierin de groep.

Voorafgaand aan een projectreis worden twee informatieavonden belegd, waarbij gedegen informatie wordt gegeven over het project en en over onze verwachtingen van de deelnemers.

Wij richten ons voornamelijk op (straat) kinderen/ zwerfjongeren, maar ondersteunen ook andere projecten die gericht zijn op armoedebestrijding en ontwikkelingswerk. Vanuit onze Christelijke identiteit willen wij de liefde van Christus gestalte geven in concrete daden. Armoedebestrijding, ontwikkelingswerk en gerechtigheid brengen waar dat mogelijk is, zien wij als een belangrijke taak. Wij willen ondersteuning bieden aan mensen die dit het hardste nodig hebben en maken daarbij geen onderscheid tussen ras of religie.

Sinds 2010 zijn wij onder de naam Stichting Help Straatkinderen actief onder met name Roma (Zigeuners) in Roemenië. Gedreven door de liefde van Christus willen wij hen bijstaan in hun nood en concreet iets veranderen in hun leven.

Scroll naar boven